Friuli

Region se skládá z několika částí – Furlanska, k němu přiléhající nepatrné části historických Korutan; a Julského Benátska (italsky Venezia Giulia), v současnosti zahrnujícího bývalou Zónu A Svobodného území Terstu (dnešní provincie Terst).

Furlansko náleželo ze dvou třetin do roku 1797 k Benátské republice. Tato část od roku 1815 tvořila součást rakouské korunní země Království lombardsko-benátské, od roku 1866 součást italské oblasti Venezia/Benátsko. Gorické Furlansko a Julské Benátsko náležela do roku 1918 Rakousku-Uhersku[1], v jehož rámci bylo spravováno jako Rakouské přímoří. Od konce roku 1918 do roku 1920 byla Dalmácie a většina Přímoří okupována Itálií. Podle Saint-germainské mírové smlouvy pak Itálie 16. července 1920 získala celou Gorici a Gradišku, většinu poloostrova Istrie, Město a území Terst a západní část Kraňska. Gorice a Gradiška, Terst a část západního Kraňska se staly součástí provincie Udine; zatímco Istrie a zbytek západní části Kraňska součástí nově vytvořené provincie Pola (česky a chorvatsky Pula).
Mapa
Můžeme pomoci?