Prohlášení

Prohlášení cestovní kanceláře CEKARE, spol. s r.o.

Cestovní kancelář CEKARE, spol. s r.o. (dále jen „CK“) v nejbližších dnech vlivem vnějších ekonomických vlivů a své aktuální finanční situace není schopna nadále poskytovat služby svým klientům. Proto podala návrh na zahájení insolvenčního řízení.

CK je řádně pojištěna pro případ svého úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. Tímto žádáme klienty, aby uplatnili svůj nárok na refundaci souvisejících nákladů přímo u ERV Evropské pojišťovny. Podrobné pokyny, jak nárok uplatnit a jaké dokumenty předložit, naleznete na https://www.ervpojistovna.cz/cs/krach-CK.

Ubezpečujeme klienty, že učiníme vše pro to, abychom všem vyšli maximálně vstříc a pomohli co možná nejrychleji vyřešit vzniklou situaci. Omlouváme se za veškeré nepříjemnosti a věříme, že naše úsilí o maximální zmírnění škody přijmou s pochopením.


V Praze dne 1. července 2021

 

Luděk Revenda
jednatel CEKARE, spol. s r.o.